Recents in Beach

मनुष्याने धैर्य का खचू देऊ नये? किंवा धीर का बाळगावा? आणि परिस्थितीला शरण का जाऊ नये? धीर तो कारण । साह्य होतो नारायण...
जन्मा येणे घडे पातकाचे मूळ
भोग तो न घडे संचितावाचूनि...
Abhanga 1963 Marathi
Abhanga 2341 Marathi
Abhanga 3444 Marathi
Abhanga 2465 Marathi